Gratis bezorging vanaf €30 - Gratis retour

Privacybeleid

§1. Wat worden persoonsgegevens beschouwd?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die kan worden gebruikt om een specifiek, levend individu te identificeren, direct of indirect. Digitale afbeeldingen en/of geluidsopnamen vallen ook onder deze definitie, zelfs als de persoon niet bij naam wordt genoemd. Verder worden gecodeerde gegevens en verschillende vormen van digitale identificatiemiddelen zoals IP-adressen beschouwd als persoonsgegevens als ze kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon te identificeren.

§2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Care of Carl AB (Zweeds organisatienummer 556800-5739) is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, zoals:

Type gegevens

Naam*

Adres

Mobiel telefoonnummer

Bedoeling

Beheer van bestellingen en je account bij ons (Mijn Profiel).

Marketing via sms (in dat geval accepteer je marketing in de kassa) en fysieke marketing zoals cadeaus en uitnodigingen.

Boekhoudkundige doeleinden.
Ontwikkeling van producten en diensten.
*Jouw naam en geboortedatum kunnen ook worden gedeeld met derden, maar alleen als er expliciet toestemming is gegeven voor het ontvangen van marketingcommunicatie via Facebook Messenger. De volledige voorwaarden van ons Facebook Messenger marketingbeleid vind uw hier. 

Legale basis 

Het verzamelen van de bovenstaande persoonsgegevens is noodzakelijk om ons in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in onze Verkoopvoorwaarden. Als de bovenstaande gegevens niet met ons worden gedeeld, kunnen we niet aan onze verplichtingen voldoen en zijn we verplicht om uw bestelling te annuleren.
 
Het verwerken van bovenstaande persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan het gedeelde legitieme belang van Care of Carl AB en onze klanten bij het evalueren, ontwikkelen en verbeteren van onze producten, diensten en systemen.

Soort gegevens

E-mailadres*

Geslacht*

Tijdzone*

Bedoeling

Beheer van bestellingen en uw account bij ons (Mijn Profiel).

Ontwikkeling van onze producten en diensten.

Marketingcommunicatie zoals nieuwsbrieven en informatieve e-mails. Het ontvangen van dergelijke marketingcommunicatie is afhankelijk van de vraag of de gebruiker hier actief toestemming voor geeft door zich in te schrijven op onze mailinglijst op onze homepage of bij het plaatsen van een bestelling.
*Uw naam en geboortedatum kunnen ook worden gedeeld met derden, maar alleen als er expliciet toestemming is gegeven voor het ontvangen van marketingcommunicatie via Facebook Messenger. De volledige voorwaarden van ons Facebook Messenger marketingbeleid vind u hier. 

Wettelijke basis
Het verzamelen van de bovenstaande persoonsgegevens is noodzakelijk om ons in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in onze Verkoopvoorwaarden. Als de bovenstaande gegevens niet met ons worden gedeeld, kunnen we niet aan onze verplichtingen voldoen en moeten we je bestelling annuleren.
 
Verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan het gedeelde legitieme belang van Care of Carl AB en onze klanten bij het evalueren, ontwikkelen en verbeteren van onze producten, diensten en systemen.

Type gegevens

Lengte

Gewicht
 
Kledingmaat

Bedoel

Alleen bij gebruik van onze persoonlijke stijladviesdienst. Voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de voorwaarden van onze stijladviesdienst Carl Supply.

Wettelijke basis
Het nakomen van de servicevoorwaarden van Carl Supply waarbij het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit voornoemde voorwaarden.

 

§3 Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?  

Je persoonlijke gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor bovenstaande doeleinden.

Je persoonlijke gegevens worden drie (3) jaar bewaard of totdat je er actief voor kiest om je gegevens te verwijderen. Op dat moment wordt alleen de informatie bewaard die nodig is om te voldoen aan de Zweedse rekenkamer.

§4 Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij zijn de enige eigenaren van de gegevens die via onze website worden verzameld. Uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens kunnen echter wel worden gedeeld met onze onderaannemers (gegevensverwerkers).

§4.1. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld en verwerkt door geselecteerde partners zoals onze hostingprovider of sociale media voor de onder (2) genoemde doeleinden. Waar nodig voor onze producten en diensten, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met onze gegevensverwerkers. Een gegevensverwerker is een organisatie waarmee we een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens hebben om de gegevens van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen.

§4.2 Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden alleen gedeeld met gegevensverwerkers wanneer dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (bijv. de nakoming van verplichtingen die zijn vastgelegd in de verkoopvoorwaarden of in de lidmaatschapsvoorwaarden van ons loyaliteitsprogramma). We beoordelen en controleren al onze gegevensverwerkers grondig om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van onze klanten te garanderen. Met al onze gegevensverwerkers hebben we schriftelijke contracten waarin ze garanderen dat alle persoonlijke gegevens op een veilige manier worden opgeslagen en verwerkt en dat ze voldoen aan onze strenge privacyvereisten.

We nemen veel verschillende stappen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld met medewerkers voor wie dit noodzakelijk is (bijv. klantenservice of facturering) en alle persoonlijk identificeerbare informatie wordt veilig opgeslagen. Je gegevens worden niet langer bewaard dan de tijd die is vastgelegd in (3).

Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met onze leveranciers indien dit noodzakelijk wordt geacht om onze verplichtingen jegens u als klant na te komen. Al onze leveranciers zijn verplicht om een overeenkomst voor de verwerking van persoonlijke gegevens te ondertekenen met Care of Carl AB om de hoogste niveaus van bescherming te waarborgen.

§5 Uw abonnement opzeggen

Het e-mailadres dat u opgeeft, kan worden gebruikt om u informatie over uw bestelling en onze nieuwsbrief te sturen. Als u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich eenvoudig afmelden door op de link onderaan elke e-mail te klikken. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via contact@careofcarl.com. 

§6 Uw rechten als geregistreerde klant

Het recht om informatie aan te vragen.
Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.
Het recht op rectificatie.
Het recht op wissen ("recht om vergeten te worden").
Het recht om bezwaar te maken.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Het recht om een klacht in te dienen.
Het recht op schadevergoeding.

Als klant hebt u het recht om één keer per jaar zonder kosten te vragen hoeveel van uw persoonlijke gegevens bij ons zijn opgeslagen. Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar het opgegeven adres. U behoudt ook het recht om ons te vragen onjuiste informatie die wij over u hebben te corrigeren of te verwijderen.

Als klant heeft u het recht om vergeten te worden en uw persoonlijke gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. Noodzakelijke gegevens zoals je naam en adres worden echter uitsluitend in ons boekhoudsysteem opgeslagen om aan onze verplichtingen volgens de Zweedse boekhoudwet te kunnen voldoen. Gegevens zoals je telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, persoonlijk of nationaal registratienummer worden verwijderd. We willen je er ook aan herinneren dat reclame op basis van browsercookies door jou als gebruiker moet worden uitgeschakeld in de instellingen van je webbrowser.

Om uit onze systemen verwijderd te worden, stuurt u een e-mail naar contact@careofcarl.com waarin u duidelijk aangeeft dat u alle persoonlijke gegevens over u als individu door ons wilt laten verwijderen. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging wanneer dit is gebeurd. Let op: Als u ervoor kiest om uit onze systemen verwijderd te worden, is het aan u om waar nodig bewijs van eerdere aankopen te overleggen.  

Als klant behoudt u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat persoonlijke gegevens die zijn verzameld door actieve toestemming of door de uitvoering van een overeenkomst met ons, na een uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker zelf, kunnen worden overgedragen aan een andere gegevensverzamelaar.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt in onze systemen. Het recht om bezwaar te maken is relevant in omstandigheden waarin persoonsgegevens worden gebruikt voor doeleinden die geacht worden van algemeen belang te zijn of voor de uitoefening van het openbaar gezag en andere legitieme belangen.  

Als u van mening bent dat wij als gegevensverzamelaar uw gegevens hebben gebruikt op een manier die in strijd is met de GDPR-voorschriften, kunt u een officiële klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land, die zal beslissen of een inspectie vereist is.

Wat betreft het recht op schadevergoeding, legt de Europese Commissie uit dat "[u]" schadevergoeding kunt eisen als een bedrijf of organisatie de wet op de gegevensbescherming niet heeft nageleefd en u materiële schade (bijvoorbeeld financieel verlies) of immateriële schade (bijvoorbeeld leed of reputatieverlies) hebt geleden". Claims kunnen rechtstreeks bij het bedrijf of de organisatie in kwestie worden ingediend of bij de nationale rechtbanken van elke EU-lidstaat.

Raadpleeg voor meer informatie over uw rechten als klant met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens de website van uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

§7 Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?  

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit van een website te maximaliseren en zo uw winkelervaring te verbeteren, bijvoorbeeld om bij te houden welke artikelen u aan uw winkelmandje hebt toegevoegd. Cookies zijn tekstbestanden die lokaal op uw apparaat worden opgeslagen en die websites helpen om elke individuele klant te identificeren.

Er zijn twee hoofdtypen cookies, die beide door Careofcarl.nl worden gebruikt. Het eerste type wordt permanent op uw apparaat opgeslagen en geeft ons informatie over hoe u als klant door onze website navigeert.

Het tweede type staat bekend als "sessiecookies": Wanneer u onze website bezoekt, kent onze server uw apparaat een unieke identificatie toe om verwarring met andere bezoekers te voorkomen. Dergelijke sessiecookies worden gewist zodra u uw webbrowser afsluit en worden nooit permanent op uw apparaat opgeslagen. Care of Carl AB maakt ook gebruik van cookies van derden om een optimale winkelervaring te bieden. De functionaliteit van onze website is afhankelijk van het activeren van cookies.

§7.1 Kunnen gebruikers bepalen hoe cookies worden gebruikt?

Ja. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u deze functie uitschakelen in de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser. De manier waarop dit kan, hangt af van de browser die je gebruikt. Het uitschakelen van cookies zal echter de functionaliteit van onze website beperken.

Meer informatie over cookies vindt u op https://gdpr.eu/cookies 

Hieronder wordt beschreven hoe u op interesses gebaseerde advertenties op andere platforms kunt uitschakelen, maar houd er rekening mee dat dit alleen door u als gebruiker kan worden gedaan.

Om op interesses gebaseerde advertenties op Facebook uit te schakelen:

https://www.facebook.com/ads/preferences, onder het kopje "Advertentievoorkeuren".

Om op interesses gebaseerde advertenties op Google uit te schakelen:

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account, gaat u naar https://adssettings.google.com/anonymous en klikt u op de twee blauwe schakels naast de relevante kopjes zodat ze grijs worden voordat u "Deactiveren" kiest in de berichtvakken die verschijnen.  

Als u bent aangemeld bij uw Google-account, gaat u naar https://adssettings.google.com/authenticated en klikt u op de blauwe schakeloptie rechts van de kop zodat deze grijs wordt weergegeven voordat u "Deactiveren" kiest in het berichtvak dat verschijnt.

Op interesses gebaseerde advertenties van Criteo deactiveren:

Ga naar https://www.criteo.com/privacy. Klik onder het kopje "2/ Criteo Gesponsorde Producten" op beide vakjes naast om de instelling "Opt-out" op "aan" te zetten.

 

§8 Minderjarigen (jonger dan 18 jaar)

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als je in deze categorie valt, heb je toestemming nodig van een ouder of voogd om bij ons te winkelen. Als we erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van personen jonger dan 18 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd, zullen er stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat deze gegevens worden verwijderd.

§9 Duur

De duur van uw overeenkomst met ons begint op het moment dat u een bestelling plaatst of een account bij ons registreert. Een account wordt automatisch aangemaakt wanneer u uw eerste bestelling plaatst.

§10 Vragen over gegevensbescherming en het gebruik van persoonsgegevens?

Als je vragen hebt, is onze klantenservice bereikbaar per e-mail op contact@careofcarl.com of per telefoon op +46 (0)10-707 95 80 ma-vr 08:00-17:00 CET (intl. tarieven zijn van toepassing).

Updates van ons privacybeleid worden gepubliceerd op onze website.

Wil u doorgaan waar u gebleven was?
Nee, ik wil opnieuw beginnen
Ja, ik wil doorgaan
4.69/5 1034 Beoordelingen

Very nice shopping experience. Fast delivery and good price

Chang L

2023-12-07

Koper

2023-11-21

Great service, delivery delivery on point top quality designer, brands, patch packaging, nice and neat definitely recommend shopping website nice and clear Lowson information

David B

2023-12-07

Koper

2023-11-22

Great payment opportunities like paying in 3 payments without interest through Klarna. Speedy delivery in a fashionable box. 

Ali U

2023-12-05

Koper

2023-11-20

La livraison en France est très rapide, je conseille vraiment 

Erwan C

2023-12-05

Koper

2023-11-20

Très bien. Livraison rapide, produit conforme et bien emballé.

CECILE B

2023-11-28

Koper

2023-11-14

Made a sizing-mistake on an A-brand belt; very swiftly after my return, I had the correct size in my hands. Very reasonable prices, in this case under current list. Clean and quick experience, will most likely come back!

Peter C

2023-11-27

Koper

2023-11-12

EXCELLENT SERVICE !!! I ordered from Greece and received my order within 2 days !

ANNA K

2023-11-21

Koper

2023-11-06

Like the unbrella

Songrong J

2023-11-21

Koper

2023-11-04

+++ Très bien +++

Ludovic N

2023-11-21

Koper

2023-11-06

Top et efficace 

Grégory P

2023-11-20

Koper

2023-11-05

super quick delivery 

Hanna S

2023-11-18

Koper

2023-09-13

Amazing packaging and a signature as a person touch. Wow

Ajay S

2023-11-17

Koper

2023-10-25

thanks to ahmad

Chedi E

2023-11-16

Koper

2023-11-01

Very fast delivery, perfectly packed and outstanding communication. 

Marc S

2023-11-14

Koper

2023-10-29

Best of the best!

Niels E

2023-11-13

Koper

2023-07-17

Super… Livraison rapide, emballage, signé. Je recommande.

Damien A

2023-11-13

Koper

2023-10-27

Absolutely fantastic! Thank you!

Lionel B

2023-11-11

Koper

2023-10-11

Great service! I would recommend this shop.

Leonard V

2023-11-10

Koper

2023-10-25

Envoi très rapide 

Laurence C

2023-11-07

Koper

2023-10-23

Excellent price (best in Europe for Flatiron watch box), quick (and free) delivery, high quality... How not to recommend?

Ivor M

2023-11-06

Koper

2023-10-23

Super, envoi très rapide et sécurisé. Je recommande à 100%

Pauline M

2023-11-02

Koper

2023-10-18

Promptly delivered and as ordered. Will shop again!

Rory M

2023-11-02

Koper

2023-10-19

Colis reçu très rapidement et bien protégé

Carole V

2023-10-29

Koper

2023-10-12

My first purchase from Care of Carl went very smoothly. I was kept well informed of every next step and the shoes were delivered promptly. I'm very satisfied.

Cees G

2023-10-22

Koper

2023-09-29

Really fast delivery, really happy of the reactivity.

Adrien F

2023-10-19

Koper

2023-10-04

Great experience and good packaging. Thanks Veronica

Johnathan T

2023-10-19

Koper

2023-10-05

Good product, fast delivery. Trustful 

Hans M

2023-10-19

Koper

2023-10-05

Excellent socks

Marnix O

2023-10-16

Koper

2023-10-02

Welkom!
Wilt u doorgaan med bezorging naar Nederland?
CareofCarl.nl levert alleen binnen Nederland.
Kies anders een ander land om te bezorgen.
Mijn keuze opslaan
Verder naar Nederland »